france map

 

 ( पुरानो पोस्टबाट )

१) २० m2 भन्दा बढी ठुलो करेसाबारिमा निजी उपभोगका लगी तरकारी उत्पादन गरेमा उक्त ब्याक्ती वा परिवारलाई प्रती m2 को दरले कर लाग्नेछ |

कारण : गैर ब्यबसाईक किसानले कृषि जन्य बस्तु उत्पादन गरी खपत गर्दा ब्यबसाईक किसानको आम्दानिमा कमी आउने भएकोले यस्तो उत्पादन निरुत्साही  गर्न  र ब्यबसाईक किसानको आम्दानीमा (यसको कारण) आएको कमी को क्षतिपुर्ती दिनका लागि   यो करको ब्यबश्था गरिएको हो |२) बर्षाको पानी वा ईनारको पानी प्रयोग गर्ने परिवारले अब यस्तो पानी प्रयोग गरेबापत कर तिर्नु पर्नेछ |

कारण : बर्षाको पानी वा ईनारको पानी प्रयोग भईसकेपछी सार्वजनिक ढल बाट नै निकाश हुने भएकोले ति सार्वजनिक ढल प्रयोग गरेबापत त्यस  परिवारले थप कर तिर्नु पर्नेछ | यस अघी पाईप लाईन बाट आयको पानी मात्र ढलबाट जान्छ भन्ने मान्यताको आधारमा कर निर्धारण गरीएको थियो |३) हालसम्म आफ्नो घर किनेर आफै त्यस घरमा बसिरहेकाहरुले घर कर ( करिब एक महिनाको भाडा बराबरको रकम ) बाहेक अरु कुनै कर तिर्नु पर्ने थिएन |  तर हाल एउटा कानुन प्रस्ताब गरिदै छ | अब यो नया कानुन पास भएमा < यदि घर मालिकले  त्यो घर अरुलाइ भाडामा लगाएको भए  प्राप्त हुनसक्ने अनुमानित भाडा बराबरको रकम लाई करको दायरामा भित्र पारिने छ।> अर्थात आफ्नै घरको भाडा तिर्नु पर्नेछ |

कारण : घरको लागि लीइएको बैंक ऋणको मासिक किस्ता तिर्नु नपर्ने घरमालिकले बाहाल तिर्नु नपर्दा बाहाल रकम बरावरको आम्दानिलाइ उसको अन्य आम्दानीमा जोडेर आयकर लगाउनु पर्छ | किनकी बाहाल तिर्न नपर्नु भन्नुको अर्थ अदृस्य रुपमा आम्दानि बढ्नु हो |