manuel

 

पुर्व प्रधानमन्त्रि  Manuel Valls स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा निर्वाचित