code de travailसन २०१४ देखि फ्रान्समा १० क्षेत्र वा प्रकृतिका कामलाइ धेरै कठिन कामको रुपमा बर्गिकरण गरिएको छ  र  यस्ता काम गर्ने कामदारहरुलाई बिशेष सुबिधा प्रदान गरिदै आएकोमा नया सरकारले यो ब्यवश्थामा केहि सुधार गरेको छ | असुरक्षित कामहरु र त्यस्ता कामहरु गरे वापत पाइने सुबिधा यसप्रकार छन् :

१ )  तापक्रम 

     >>  ५ डिग्री भन्दा कम र ३० डिग्री भन्दा बढी तापक्रम रहेको ठाउमा गरिने काम |

२ )  ध्वनि

     >>  उच्च ध्वनि प्रदुषण ( ८१ db भन्दा बढी ) रहेको ठाउमा गर्नु पर्ने काम |

  ३ )  वायु मण्डलिय चाप 

     >> उच्च बायु मण्डलिय चाप वा न्युन बायु मण्डलिय चाप रहेको स्थान ( समुन्द्र वा हिमाल ) मा गरिने काम |

   ४ )  दोहोरिरहने काम 

  >>   प्रत्येक दुइ सेकेन्ड भन्दा कम समय भित्र एउटा काम गरिसक्नु पर्ने सर्त रहेको काम |

  ५ )   रातिको काम 

  >>  मध्य रात देखि बिहान ५ बजे सम्मको समय अबधिमा गरिने काम |

६ )   ३ * ८ 

 > > दैनिक ३ सिफ्ट चल्ने इन्टरप्राईजहरुमा अनियमित समय तालिका अन्तरगत गर्नु पर्ने काम |

       फ्रान्सको श्रम कानुन अनुसार यी  6 कठिन  अवश्था र क्षेत्रहरुमा काम गर्ने कामदारहरुलाई अंक दिने ब्यवश्था छ |  कुनै कामदारले माथिका ६ मध्ये एउटा परिधि अन्तरगत काम गर्छ भने उसले बार्षिक ४ अंक र माथिका ६ मध्ये दुई वा दुई भन्दा बढी परिधि अन्तरगत काम गर्छ भने बार्षिक ८ अंक प्राप्त गर्दछ | यस्तो काम १० वर्ष गर्दा ८० अंक प्राप्त गर्न सकिन्छ | यसरि प्राप्त गरेको अंकबाट उक्त कामदार निम्न अनुसार फाइदा लिन सक्छ :
>>  यसरि प्राप्त भएको अंक प्रयोग गरेर नयाँ व्यवसायिक तालिम गरि सजिलो काममा स्थानान्तरण हुन् सकिन्छ  | वा
>>  यसरि प्राप्त भएको अंक मध्ये  हरेक १० अंक प्रयोग  गर्दा तिन महिना सम्म पुरा तलब लिएर आधा दिन मात्र काम गरे पुग्छ  वा पुरा दिन काम गरेमा तिन महिना सम्म थप तलब प्राप्त गर्न सकिन्छ | ८० अंक प्रयोग गर्दा २ बर्षसम्म आधा दिन काम गरेर पुरा दिनको तलब लिन सकिन्छ | वा  
>>  यसरि प्राप्त भएको  हरेक  १० अंक बराबर तोकिएको समय भन्दा तिन महिना अगाडी पेन्सन निस्कन सकिन्छ | ८० अंक प्रयोग गर्दा तोकिएको समय भन्दा दुई वर्ष अगाडी पेन्सन निस्कन सकिन्छ |

 

७ )  तौल उठाउनु पर्ने 

      >  १५ केजी भन्दा बढी तौल उठाई रहनु पर्ने वा बोकिरहनु पर्ने काम |
      >  २५० केजी भन्दा बढी तौल धकेल्ने वा तान्ने काम |
      >   १०   केजी भन्दा बढी तौल कुम भन्दा माथि उठाइरहनु पर्ने काम |

८ )  शरीरको अवश्था 

     >  कुम भन्दा माथि हात उठाएर गरिने काम |
    >  घुडा टेक्नु पर्ने वा निहुरिएर गर्नु पर्ने काम |
    >  छातीलाई ३० डिग्री भन्दा बढी घुमाएर वा ४५ डिग्री भन्दा बढी झुकाएर गर्नु पर्ने काम |

९ )  मेकानिकल भाइब्रेसन

   >>  हात, पाखुरा र पुरा शरीरमा कम्पन प्रवाहा गराउने काम |

१० )  रसायन 

   > >  रसायनको सम्पर्कमा रहेर गर्नु पर्ने काम |

   श्रम कानुनको नया ब्यवश्था अनुसार माथिका अन्तिम ४  परिधि अन्तरगत काम गर्ने कामदार आंशिक रुपमा ( १० % ) काम गर्न असक्षम भएमा वा उसले गरिरहेको यस्तो कामको कारण बिरामी परेमा तोकिएको समय भन्दा पहिला नै पूर्ण सुबिधा सहित  पेन्सन निस्कन सक्छ |   ( अनुबाद : सरकारको एउटा सुधार कार्यक्रमसग  सम्बन्धित लेखलाइ अनुबाद गरिएको हो )